Opšti uslovi oglašavanja usluga - privatni smještaj, hoteli, vile i hosteli

Pravila i uslovi korištenja internet stranice www.bookme-montenegro.com 

 

Internet stranica www.bookme-montenegro.com i svi njeni addon domeni (u daljnjem tekstu Stranica/e) privatno su vlasništvo. Korištenjem ovih stranica prihvatate ove odredbe o opštim pravilima i uslovima korištenja.

1. Lična upotreba

Stranice se mogu koristiti samo za pretraživanje odnosno za pregled oglasa i slanje upita vlasnicima smještaja. Korištenje za bilo koju drugu svrhu osim pretraživanja, informisanja i rezervacije smještaja, strogo je zabranjena. Pri slanju upita, Vaša e-mail adresa će biti spremljena u bazu podataka i mi ćemo Vam poslati barem jedan e-mail godišnje u komercijalne svrhe. Uvijek se možete odjaviti sa ove usluge i Vaš e-mail će biti izbrisan iz naše baze podataka.

2. Tačnost oglasa i podataka o vlasniku

Stranica ne može garantovati tačnost podataka u ovom slučaju cijene, fotografija, te druge informacije dostupne na našim stranicama, a koje unose sami vlasnici smještaja. Tačni podaci o smještaju (opis smještaja, cijene, rezervacije i fotografije) su isključiva odgovornost vlasnika smještaja. Stranica nije potvrda  tačnosti svakog oglasa, tako da goste savjetujemo da sami provjere ispravnost podataka koje unose vlasnici smještaja i to kontaktirajući direktno samog vlasnika odnosno oglašivača. Vlasnik Stranice ne snosi nikakvu materijalnu ni krivičnu odgovornost ukoliko informacije o smještaju ne odgovaraju stvarnoj situaciji. Na Stranici se oglašava isključivo ponuda privatnih oglašivača sa područja Republike Crne Gore.

3. Odgovornost

Vlasnik Stranice ne može biti odgovoran za bilo kakve gubitke ili štetu koju ste pretrpjeli koristeći našu stranicu. Stranica nije dužna ponuditi povraćaj novca ili kompenzaciju za gubitke koje ste možda pretrpjeli iznajmljivanjem smještaja od oglašivača odnosno vlasnika smještaja.

4. Autorsko pravo

Sadržaj i softver na Stranici je zaštićen autorskim pravima. Osim za ličnu upotrebu, sadržaj ne možete koristiti ili kopirati bez prethodnog pismenog odobrenja. Svaka neovlašćena upotreba bilo kojeg materijala na ovim Stranicama može predstavljati povredu odredaba Zakona o autorskim pravima i srodnim pravima i drugih propisa u Republici Crnoj Gori.

5. Linkovi na stranice trećih osoba

Ove Stranice mogu sadržavati linkove na stranice drugih privrednih subjekata ili osoba. Ti linkovi su samo za Vašu informaciju a Stranica ne snosi odgovornost za tačnost informacija ili sadržaj tih stranica. Ako odlučite ostvariti pristup na bilo koju od internet stranica trećih strana koje su povezane sa ovim stranicama, to činite u potpunosti na sopstvenu odgovornost.

6. Promjene uslova poslovanja

Vlasnik Stranice zadržava pravo promjena navedenih uslova korištenja Stranica i drugih uslova poslovanja bez prethodne najave.

 

Pravila i uslovi za oglašivače na internet stranici www.bookme-montenegro.com

1. Autorsko pravo

Oglašivač je i sam vlasnik/ca oglašenog smještajnog objekta, koji kao takav posjeduje svu potrebnu dokumentaciju za iznajmljivanje. Oglašivač preuzima potpunu odgovornost za tekstualne i slikovne informacije koje postavlja na ovoj Stranici, te garantuje njihovu tačnost, potpunost i istinitost, kao i kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga. Oglašivač predaje Stranici, trajno i bez naknade, licencu za korištenje materijala u promotivne svrhe. Oglašivač bezuslovno oslobađa Stranicu bilo kakve odgovornosti za kršenje autorskih prava koja može nastati iz upotrebe materijala. Oglašivač razumije da slikovni i tekstualni materijali iz bilo kojeg dijela Stranice se ne smiju reprodukovati bez dozvole vlasnika autorskih prava.

2. Odgovornost

Ako je oglašivač žrtva prevare, Stranica ne može biti odgovorna oglašivaču. Stranica ne može garantovati da će rad biti bez prekida ili bez grešaka. Stranica se ne može smatrati odgovornom oglašivaču za prevare, posljedičnu ili nedirektnu štetu, uključujući i izgubljenu dobit.

3. Prestanak oglasa

Ako Stranica prima pritužbe korisnika o određenom oglasu koji ne odgovara slikovnom i tekstualnom opisu, ili ako u više navrata primi pritužbe korisnika na vlasnika smještaja, tada zadržavamo pravo da ukloni oglas te onemogućiti račun takvog oglašivača bez najavljene obavijesti.  Ako oglašivač pokuša unijeti nepodoban materijal u bazu podataka, ili više puta zloupotrijebi on-line sistem, Stranica zadržava pravo da odbije i obriše takav oglas i neće biti odgovorna za bilo kakvu prouzrokovanu štetu.

4. Dokumentacija

Stranica zahtijeva od svih vlasnika privatnog smjestaja da dostavi dokaz o vlasništvu njihove imovine u obliku vlasničkog lista, dozvole za iznajmljivanje, i slično.

5. Promjene uslova poslovanja

Vlasnik Stranice zadržava pravo promjene navedenih oslova korištenja za oglašivače bez prethodne najave.

Kreiraj nalog

Nakon obavljene registracije, moći ćete prijaviti vaš smještaj na bookme-montenegro.com.

Prijava

Nakon prijave, moći ćete registrovati vaš smještaj bookme-montenegro.com.