Budite dio najveće ponude smještaja u Crnoj Gori Bookme-Montenegro.com

Evo nekoliko razloga zašto registrovati vaš smještaj na Bookme-Montenegro.com!

  • Više od 15 godina iskustva u oglašavanju smještaja na internetu
  • uz svaki oglas vidljiv je broj upita i rezervacija
  • najpošteniji način prikazivanja oglasa (Oglasi nisu na fiksnoj poziciji)
  • goste možete očekivati sa svih aktuelnih svjetskih tržišta
  • automatski prevod oglasa na 4 jezika
  • cjelokupan sadržaj oglasa i kalendar rezervacija možete sami ažurirati

Cjenovnik oglašavanja

Opcija sa fiksnom naknadom za 12 mjeseci:

Veliki hotel - više od 50 kreveta
€60,00
Mali hotel - do 50 kreveta
€40,00
Privatni smještaj - više smještajnih jedinica
€30,00
Privatni smještaj - jedna smještajna jedinica
€20,00
Turističke agencije - više od 20 objekata
€60,00
Turističke agencije - više od 10 do 20 objekata
€40,00
Turističke agencije - do 10 objekata
€30,00

Opcija sa naknadom po realizovanoj rezervaciji od realizovanog prometa:

Veliki hotel - više od 50 kreveta
2,0%
Mali hotel - do 50 kreveta
2,5%
Privatni smještaj - više smještajnih jedinica
3,0%
Privatni smještaj - jedna smještajna jedinica
3,5%

Ponuda za turističke agencije:

Turističke agencije - više od 20 objekata
2,0%
Turističke agencije - više od 10 do 20 objekata
2,5%
Turističke agencije - do 10 objekata
3,0%
ova opcija je moguća islučivo kada turistička agencija prihvati bukiranje kapaciteta u realnom vremenu uz obavezu redovnog ažuriranja kalandara popunjenosti
Registreer uw vastgoed
Hoteli, apartmani, izleti, transferi, rent-a-car

Maak account aan

After registration has been completed, you will be able to register your property with bookme-montenegro.com.

Log in

After log in, you will be able to register your property with bookme-montenegro.com.